நம் உரையாடல்கள்

இன்றைய பொழுது கழிந்ததெப்படி என்ன உண்டாய் என்ன உடுத்தினாய் என்ன உணர்ந்தாய் பக்கத்து வீட்டு குழந்தை தந்த முத்தம் படித்து முடித்த கதையின் சுருக்கம்  தங்கையுடன் போட்ட சண்டை தாய்மடியில் தாலாட்டிய தூக்கம் எல்லாவற்றையைம் பட்டியலிட்டு  காத்திருந்து தொலைபேசியில் அழைக்கும் நொடிகளில் அன்பின் அலையில் அமிழ்ந்து மௌன ஓசையில் கரைந்து போகிறேன் நான் (இப்படித்தான் விவேகானந்தர் காளியிடம் கேட்க என்று பட்டியலிட்டு, காளியைப் பார்த்ததும் ஞானம் மட்டும் போதுமென்பாராம்)